U bent hier

GSb nieuwsbrief De Spoorzoeker nr 3

Op 26 november 2016 werd door de onderzoeksgroep een bijeenkomst georganiseerd om aan donateurs en andere belangstellenden verantwoording af te leggen over de voortgang van het onderzoek. Deze bijeenkomst in Groningen werd bijgewoond door 34 belangstellenden, die daarvoor uit het hele land waren gekomen: Maastricht, Breda,  Leiden, Beverwijk, Hoorn, Amsterdam, Malden, Zwolle en talrijke andere plaatsen. Natuurlijk waren er daarnaast ook veel deelnemers afkomstig uit Groningen.

Voor de pauze hield Ruud Weijdeveld een inleiding over de achtergronden en het verloop van het onderzoek en over de geschiedenis van de ‘oude’ studentenbeweging. In het bijzonder betrof dit laatste deel de geschiedenis van de Studenten Vakbeweging (SVB) in Groningen. Na de pauze volgde een discussie waarin verschillende deelnemers hun visie over het onderzoek naar voren brachten. In deze Nieuwsbrief is een samenvatting opgenomen van zowel de inleiding van Ruud alsook van de daarop volgende discussieronde.

Jullie vinden in deze Nieuwsbrief ook de toespraken van Christiaan Brinkhuis, de huidige voorzitter van de GSb, en Paul Ulenbelt, voorzitter in het jaar 1972-’73. Beide toespraken werden gehouden tijdens de GSb-bijeenkomst ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de GSb, die tijdens de avond van de 26e november plaatsvond. Deze bijeenkomst werd opgeluisterd door een gelegenheidskoortje van ‘oude’ en nieuwe’ GSb-ers. Dit bracht ‘oude ‘strijdliederen ten gehore, die soms echter nog weinig aan actuele betekenis leken te hebben verloren.

Verder nemen we in deze Nieuwsbrief afscheid van Bert Runhaar als voorzitter van de stichting. Tevens stellen Janneke van der Werf, Henk van der Velde en Rob de Koff zich voor als de nieuwe bestuursleden.

Ook is de onderzoeksgroep inmiddels weer uitgebreid. Deze bestaat nu uit Marijke van Winsum-Westra, Max de Ruiter, Jos de Groot en Ruud Weijdeveld (onderzoekscoördinator). Sinds de bijeenkomst op 26 november wordt de groep ondersteund door Johan Bommerson en Jaap Hooiveld bij het afnemen en/of uitwerken van interviews. Een welkome versterking.

En last but not least in deze Nieuwsbrief aandacht voor onze donatiecampagne, waarvan de stand inmiddels is opgelopen tot 18.445 euro, zijnde 61% van het noodzakelijke eindbedrag. Als je dat nog niet bent: wordt donateur! Bij deze nieuwsbrief is ook een folder gevoegd. Als je al donateur bent, stuur ‘m door naar andere belangstellenden die dat nog niet zijn!

Verder hebben we van de GSb het verzoek gekregen om een lijst met aanwezigen van de zaterdagavond van de lustrumweek (namen en emailadressen) aan hen door te geven voor hun lustrumadressenbestand. Laat even weten of je bezwaar hebt dat jouw adres wordt doorgegeven.

 

De onderzoeksgroep