U bent hier

Nieuwsflits GSb-onderzoek maart 2018

 

Verschuiving volgende informatieve bijeenkomst

 

Op 28 april a.s. zou de volgende informatieve bijeenkomst van de onderzoeksgroep plaatsvinden. Helaas hebben zich daarvoor erg weinig mensen gemeld, mogelijk vanwege de gekozen datum in de meivakantie. Hoe dan ook, het aantal was zo laag dat we besloten hebben de bijeenkomst niet door te laten gaan, maar te verschuiven naar het najaar. De bijeenkomst staat nu gepland voor zaterdag 24 november 2018.

Een bijkomend voordeel is dat we dan weer wat meer hebben gedaan en de geplande inleiding zo een breder karakter kan hebben. Zoals aangekondigd zou de inleiding in het teken staan van de oprichting van de GSb, de factoren die daartoe hebben geleid en het concept van de politieke vakbond (alles geplaatst binnen de maatschappelijke context van die jaren). Maar het onderzoek zal in november naar verwachting zo ver zijn gevorderd, dat in de inleiding nu ook de geschiedenis van de GSB in de jaren 1971-1979 in vogelvlucht kan worden behandeld. Daarna zal er uiteraard weer ruimte zal zijn voor discussie, aanvullingen, verbeteringen, enz..

Gezien het van tevoren boeken en inrichten van de ruimte willen we ook nu weer geïnteresseerden vragen zich per mail aan te melden voor deze bijeenkomst.

 

24 november a.s.

15.00 uur

Heerenhuis, Spilsluizen 9, Groningen

 

Onderwerp: De Oprichting van de GSb 

 

Tot ziens? Graag, maar vergeet dan niet je tijdig aan te melden!!

Ruud Weijdeveld, Max de Ruiter, Marijke van Winsum-Westra, Jos de Groot (de onderzoeksgroep)