U bent hier

Nieuwsflits oktober 2016

Inhoudelijke bijeenkomst GSb-onderzoek op 26 november om 15.00 uur

 

Zoal we half september in de Nieuwsflits hebben gemeld, zal de onderzoeksgroep op 26 november a.s. een bijeenkomst beleggen over de voortgang van het onderzoek. De vorige aankondiging was nog onder voorbehoud, maar inmiddels is gebleken dat er ruim voldoende belangstelling is om de bijeenkomst nu te bevestigen. Tussen de 20 en 25 personen hebben inmiddels aangegeven dat zij zeker of waarschijnlijk aan de bijeenkomst zullen deelnemen.

 

Daarop is een ruimte gereserveerd in het HeerenHuis, Spilsluizen 9 in Groningen (met parkeergelegenheid in de vlakbij gelegen parkeergarage op de Ossenmarkt).

 

De agenda ziet er als volgt uit:

  • introductie onderzoeksgroep
  • het waarom van het onderzoek
  • de onderzoeksmethode
  • resultaten van het vooronderzoek naar de voorgeschiedenis van de GSb (1963-1971)
  • eerste resultaten van het hoofdonderzoek (1971-1979)
  • verder planning van het onderzoek

De bijeenkomst zal om stipt 15.00 uur beginnen, dus kom op tijd! Uiteraard zal er gelegenheid zijn voor vragen, discussie, enz..

 

Belangstellenden die zich nog niet hebben aangemeld als ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ komend, wordt verzocht dit alsnog te doen, zodat we hier met de inrichting van de zaal rekening mee kunnen houden.

 

 

 

Lustrumbijeenkomst vanaf 20.00 uur

Tenslotte zij nog gewezen op de lustrumbijeenkomst die ’s avonds om 20.00 zal beginnen, met als programma de sprekers Christiaan Brinkhuis (huidig voorzitter van de GSb), Paul Ulenbelt (GSb-voorzitter 1972-1973). Dit programma zal worden opgeluisterd door het GSb-gelegenheidskoor, dat enkele welbekende strijdliederen ten gehore zal brengen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud Weijdeveld, Max de Ruiter en Marijke van Winsum-Westra (de onderzoeksgroep)