Onderzoek naar de GSb

GSb geschiedenis | Posthumus | 1974

De Groninger Studentenbond (GSb) is opgericht in 1971. De GSb, een politieke vakbond voor studenten. Studenten voerden acties om hun belangen te behartigen en plaatsten hun strijd in een breder maatschappelijk en politiek kader. Zo werd duidelijk dat de studentenbeweging niet alleen stond, maar coalities kon vormen met andere maatschappelijke groepen.

De Nederlandse studentenbeweging is begonnen in 1963 toen Ton Regtien e.a. de Studentenvakbeweging (SVB) oprichtten. In 1971 was er alle reden voor een intensivering van de belangenstrijd, want het kabinet-Biesheuvel had een verhoging van het collegegeld tot 1000 gulden in petto, wat voor veel studenten een gevoelige financiële aderlating zou betekenen.

De GSb groeide snel. Duizenden studenten kwamen in actie. Bij de verkiezingen voor de Universiteitsraad werden in 1973 negen van de elf zetels veroverd. In alle faculteiten waren GSb-actiegroepen actief in de strijd voor beter onderwijs. Op z’n hoogtepunt had de GSb 3000 leden.

Het verhaal van de eerste jaren van de Groninger Studentenbond moet nog verteld worden. Vanaf ongeveer 1975 liep het aantal leden terug en verminderde de invloed van de studentenbeweging. Voor de opkomst en voor de teruggang van de GSb zijn diverse hypotheses te geven. Een aantal oud-activisten heeft het initiatief genomen voor een historisch onderzoek om de eerste jaren van de GSb (1971-1975) op schrift te stellen en licht te werpen op vragen van hoe en waarom. Dat willen zij niet in isolement doen. Immers, mede door de acties van de GSb is de universiteit uit zijn ivoren toren gehaald. Oud-GSb-ers wordt gevraagd hun medewerking te verlenen. Dat kan door financiële steun te verlenen, door archiefmateriaal ter beschikking te stellen of door te helpen bij de uitvoering van het onderzoek.

De onderzoekers willen bovendien in de loop van het onderzoek veel informatie geven over de voortgang. Zij doen middels deze website en een nieuwsbrief die 2 keer per jaar zal verschijnen. Ook is het de bedoeling interessante documenten op de website te plaatsen. Geïnteresseerden kunnen zich op de site aanmelden en reageren Elke reactie kan bijdragen aan het inzicht in de geschiedenis. Tevens kan op deze manier nog onbekend waardevol onderzoekmateriaal boven tafel komen.

Abonneren op Voorpagina-feed