U bent hier

Doelstelling

De Stichting Onderzoek Geschiedenis Groninger Studentenbond, kortweg genoemd Stichting GSb-onderzoek, is opgericht op 27 februari 2015.  

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van de geschiedenis van de studentenbeweging en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek; b. het (doen) verzorgen van lezingen en scholing; c. het verrichten en het bevorderen van publicaties; en d. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn. Voorts is toegevoegd dat de stichting een ideëel doel heeft en niet het maken van winst beoogt.
 

 

Werkwijze

De stichting doet wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Groninger Studentenbond  d.m.v. interviews met voormalig betrokkenen, literatuurstudie en archiefonderzoek. Tevens wordt grafisch materiaal verzameld (foto’s en documenten). De werkzaamheden zullen leiden tot een publicatie in het jaar 2021.