U bent hier

Nieuwsflits GSb-onderzoek januari 2021

In memoriam Ruud Weijdeveld

Op 30 november is Ruud Weijdeveld onverwacht overleden. Ruud heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met de geschiedenis van de studentenbeweging in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, met de nadruk op de oprichting en de eerste jaren van de Groninger Studentenbond (GSb).

Ruud was een van de bestuursleden van het tweede GSb-bestuur in het studiejaar 1972/1973 en is afgestudeerd als historicus. Na zijn pensionering is Ruud fulltime historisch onderzoek gaan doen. In 2014 is hij begonnen met zijn gedegen onderzoek naar de studentenbeweging in Groningen. Zijn doel was om daar een boek over te schrijven. Om dat te realiseren stelde Ruud een onderzoeksgroep samen om hem te helpen met dit onderzoek en richtte hij de stichting GSb-onderzoek op.

Het idee was om een boek te schrijven over de in 1971 opgerichte GSb, een politieke vakbond voor studenten. Over studenten die acties voerden om hun belangen te behartigen en hun strijd in een breder maatschappelijk en politiek kader plaatsten. Over een studentenbeweging die niet alleen stond, maar coalities kon vormen met andere maatschappelijke groepen.

Begonnen werd met uitgebreid archiefonderzoek en interviews met oud-GSb-ers uit de jaren zeventig. Al snel bleek dat de oprichting van de GSb niet verklaard kon worden zonder uitgebreid in te gaan op de studentenbeweging in de daaraan voorafgaande jaren. De onderzoeksgroep heeft daarom al snel besloten om ook de studentenbeweging in de jaren zestig mee te nemen in het onderzoek. Zeer veel archiefmateriaal is doorgenomen, diverse publicaties zijn gelezen en veel is nagevraagd bij activisten uit die tijd. Ruud heeft alle materiaal ingedeeld en geordend, voordat hij begon met schrijven.

In het najaar van 2018 is Ruud begonnen met schrijven. Met elk hoofdstuk was hij ongeveer 2 maanden bezig. Alle materiaal ordenen en waar nodig nog wat extra dingen op (laten) zoeken. Elk nieuw hoofdstuk werd besproken in de onderzoeksgroep en becommentarieerd door een aantal vaste ‘meelezers’ en een aantal ‘meelezers’ die slechts één of enkele hoofdstukken voorgelegd kregen. Alle commentaar is door Ruud per hoofdstuk geordend. Twaalf van de geplande vijftien hoofdstukken zijn op die manier afgerond. Zeker is dat er nog een concept van één hoofdstuk klaar ligt om besproken te worden.

Het was de bedoeling om na de eerste schrijfronde nog een inleiding en een terugblik te schrijven en daarna de opmerkingen en commentaren te verwerken in een tweede versie van het manuscript.

Helaas kan Ruud dat niet meer afronden. We zullen Ruud missen bij het afronden van dit project.

Marijke van Winsum - Westra

 

De voortgang van het project

Op 13 januari heeft er een gecombineerde vergadering van bestuur en onderzoeksgroep plaatsgevonden. Daar is besloten om het onderzoek af te ronden en de publicatie te realiseren. We proberen een co-auteur in te schakelen om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Om dit te kunnen financieren zullen we proberen opnieuw fondsen en donateurs te werven. Zodra we meer weten, horen jullie dat van ons.

 

Het bestuur en de onderzoeksgroep

Het bestuur heeft besloten geen uitbreiding te zoeken en de taken onderling te verdelen. Dat resulteert in de volgende bestuurssamenstelling:
Janneke van der Werf, voorzitter
Rob de Koff, secretaris
Wim Berg, penningmeester

De onderzoeksgroep wordt ook niet uitgebreid en blijft voorlopig bestaan uit:
Max de Ruiter
Marijke van Winsum – Westra

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur en de  onderzoeksgroep (Janneke van der Werf, Rob de Koff, Wim Berg, Max de Ruiter, Marijke van Winsum-Westra)