U bent hier

Nieuwsflits GSb-onderzoek november 2019

 

HERINNERING

VOLGENDE INFORMATIEVE BIJEENKOMST GSB-ONDERZOEKSGROEP

 

ONDERWERP: DE BOYCOT-STRIJD

De boycot van de collegegeldverhoging in de jaren ’70 was de belangrijkste actie uit de geschiedenis van de GSb. De actie begon al in het najaar van 1971, direct na de aankondiging van de voorgenomen verhoging van het collegegeld tot 1000 gulden door De Brauw, de nieuwe minister van wetenschapsbeleid (en tevens de enige die er ooit is geweest). Het jaar daarna begon de boycot, waaraan in het hele land op het hoogtepunt naar schatting 40.000 studenten deelnamen. Een enorm aantal, zeker gezien het feit, dat de 30.000 beursstudenten het verhoogde collegegeld niet konden boycotten, omdat dit direct door het Ministerie van Studiefinanciering aan de universiteiten werd overgemaakt. Na de intrekking van de 1000-gulden-wet in het voorjaar van 1974, was het nog niet gedaan met de actie en liep de strijd om de navordering nog jaren door. In de geschiedschrijving over de studentenbeweging wordt er aan de boycot van het collegegeld maar weinig of zelfs geheel geen aandacht besteed. Het is tijd dat dit beeld wordt rechtgezet. De komende publicatie over de geschiedenis van de Groninger Studentenbond hoopt hieraan een bijdrage te leveren.

Zoals altijd zal er tijdens de bijeenkomst een inleiding worden verzorgd door de onderzoeksgroep, waarna er weer ruim gelegenheid zal zijn voor discussie, aanvullingen, verbeteringen, enz..

Alle belangstellenden worden bij deze van harte uitgenodigd op de bijeenkomst aanwezig te zijn. Geef je wel op, zodat met het plannen en inrichten van de zaal rekening kan worden gehouden met het aantal te verwachten deelnemers.

Datum: Zaterdag 16 november 2019

Aanvang: 14.00 uur

Locatie: Heerenhuis, Spilsluizen 9, Groningen

Tot ziens? Graag, maar vergeet niet je zo spoedig mogelijk aan te melden!!

Tenslotte: heb je nog een leuke of mooie anekdote uit de boycotstrijd of uit die tijd, dan horen we dat graag!!

 

De onderzoeksgroep (Ruud Weijdeveld, Max de Ruiter, Marijke van Winsum-Westra, Jos de Groot)