U bent hier

Gsb nieuwsbrief De Spoorzoeker

Nieuwsflits GSb-onderzoek maart 2018

 

Verschuiving volgende informatieve bijeenkomst

 

Op 28 april a.s. zou de volgende informatieve bijeenkomst van de onderzoeksgroep plaatsvinden. Helaas hebben zich daarvoor erg weinig mensen gemeld, mogelijk vanwege de gekozen datum in de meivakantie. Hoe dan ook, het aantal was zo laag dat we besloten hebben de bijeenkomst niet door te laten gaan, maar te verschuiven naar het najaar. De bijeenkomst staat nu gepland voor zaterdag 24 november 2018.

GSb nieuwsbrief De Spoorzoeker nr 4

Op de valreep van 2017 vinden jullie in de bijlage de nieuwsbrief over de voortgang van het GSb-onderzoek.


De onderzoeksgroep wenst iedereen fijne feestdagen en het beste voor 2018VOLGENDE INFORMATIEVE BIJEENKOMST GSB-ONDERZOEKSGROEP


De volgende informatieve bijeenkomst van de GSb-onderzoeksgroep zal plaatsvinden op zaterdag 28 april 2018.

GSb nieuwsbrief De Spoorzoeker nr 3

Op 26 november 2016 werd door de onderzoeksgroep een bijeenkomst georganiseerd om aan donateurs en andere belangstellenden verantwoording af te leggen over de voortgang van het onderzoek. Deze bijeenkomst in Groningen werd bijgewoond door 34 belangstellenden, die daarvoor uit het hele land waren gekomen: Maastricht, Breda,  Leiden, Beverwijk, Hoorn, Amsterdam, Malden, Zwolle en talrijke andere plaatsen. Natuurlijk waren er daarnaast ook veel deelnemers afkomstig uit Groningen.

Nieuwsflits oktober 2016

Inhoudelijke bijeenkomst GSb-onderzoek op 26 november om 15.00 uur

 

Zoal we half september in de Nieuwsflits hebben gemeld, zal de onderzoeksgroep op 26 november a.s. een bijeenkomst beleggen over de voortgang van het onderzoek. De vorige aankondiging was nog onder voorbehoud, maar inmiddels is gebleken dat er ruim voldoende belangstelling is om de bijeenkomst nu te bevestigen. Tussen de 20 en 25 personen hebben inmiddels aangegeven dat zij zeker of waarschijnlijk aan de bijeenkomst zullen deelnemen.

 

Nieuwsflits September 2016

Kom naar de inhoudelijke bijeenkomst GSb-onderzoek op 26 november

 

Al weer meer dan twee jaar geleden werd het initiatief genomen voor een historisch onderzoek naar de geschiedenis van de GSb in de zeventiger jaren. Gedreven door het belang om deze geschiedenis vast te leggen werd een onderzoeksgroep gevormd. Vervolgens werden een stichting en een aanbevelingscomité opgericht om de voortgang van het onderzoek te ondersteunen en te stimuleren.

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Gsb nieuwsbrief De Spoorzoeker